Харчишин Богдан Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харчишин Богдан Михайлович
Harchyshin inter.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 квітня 1964 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність електромеханіка
Галузь наукових інтересів Наукові інтереси пов’язані з розробленням та проектуванням нових конструкцій моментних двигунів, поляризованих електродвигунів з обмеженим кутом повороту, індукційних давачів обмеженого кута повороту слідкуючих систем, спеціальних електромагнітів, лінійних двигунів систем завантаження тренажерів літаків
Кваліфікаційний рівень інженер-електромеханік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут енергетики та систем керування , Кафедра електричних машин і апаратів

Харчишин Богдан Миколайович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри електричних машин і апаратів, Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 30 квітня 1964 року.

У «Львівській політехніці» захистив диплом інженера-електромеханіка (1989 р.),

дисертацію кандидата технічних наук (2004 р.) «Розроблення та дослідження нових конструкцій електромеханічних перетворювачів для пневмо—гідропідсилювачів» за спеціальністю «Електричні машини і апарати».

Результатом теоретичних та експериментальних досліджень дисертаційної роботи є уточнення параметрів електромеханічних процесів перетворення енергії у поляризованих структурах перетворювачів, скероване на подальше покращення їхніх технічних характеристик, та синтез нових різновидів нетрадиційного конструктивного виконання.

Рішенням ВАК України від 10.02.2010 р. Б.Харчишину присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності Електричні машини і апарати.

З 1999 року − секретар науково-технічної ради СКБ ЕМС.

З 2010 року − виконує обов’язки директора СКБ ЕМС.

Основні лекційні курси

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з розробленням та проектуванням нових конструкцій моментних двигунів, поляризованих електродвигунів з обмеженим кутом повороту, індукційних давачів обмеженого кута повороту слідкуючих систем, спеціальних електромагнітів, лінійних двигунів систем завантаження тренажерів літаків.

Займається винахідницькою діяльністю. У 2006 році у співавторстві отримав охоронний документ Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

У 2008−2010 роках отримав 5 патентів України на корисні моделі, які стосуються нових конструкцій електродвигунів поляризованого типу та індукційних давачів положення ротора.

Вибрані публікації

Автор методичних вказівок до лабораторних та практичних робіт та конспекту лекцій «Основи інтелектуальної власності». Ним у співавторстві з грифом Міністерства освіти і науки України видано навчальний посібник для студентів електромеханічного та електротехнічного профілю «Елементна база систем електропостачання та електроприводу».

 1. Багатополюсна електрична машина/ Номер патенту: 70032 | Автори: Хай Михайло Васильович, Снітков Ігор Філатович, Харчишин Богдан Михайлович | Опубліковано: 25.05.2012 | МПК: H02K 5/00
 2. Система завантаження важеля керування авіаційного тренажера/ Номер патенту: 96064 | Автори: Кожан Михайло Ярославович, Кушнір Богдан Йосипович, Чайковський Роман Іванович, Харчишин Богдан Михайлович, Снітков Ігор Філатович, Слободян Ігор Станіславович, Мачоган Юрій Васильович | Опубліковано: 26.09.2011 | МПК: G09B 9/02
 3. Давач положення ротора індукційного типу/ Номер патенту: 53858 | Автори: Харчишин Богдан Михайлович, Кревнюх Андрій Богданович, Мірославлєв Михайло Сергійович, Снітков Ігор Філатович | Опубліковано: 25.10.2010 | МПК: H02K 29/06
 4. Електродвигун поляризованого типу/ Номер патенту: 51195 | Автори: Харчишин Богдан Михайлович, Ковальчук Андрій Іванович, Хай Михайло Васильович| Опубліковано: 12.07.2010 | МПК: H02K 33/18
 5. Завгородній В.Д., Харчишин Б.М. Удосконалення конструкції електромеханічних перетворювачів для електрогідроприводів // Вісник ДУЛП. Електроенергетичні та електромеханічні системи. —1997. —№ 334. —С.37-41.
 6. Хай М.В., Будіщев М.С., Харчишин Б.М. Розрахунок магнітних провідностей повітряних проміжків електромеханічних актюаторів // Вісник ДУЛП. Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 1997.—№ 334. —С.131-134.
 7. Завгородній В.Д., Харчишин Б.М. Математична модель гребінцевих зон магнітоелектричних перетворювачів та їх параметри // Вісник НУЛП. Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 2000. — № 400. —С.43-48.
 8. Харчишин Б.М. Синтез активної частини магнітоелектричних перетворювачів з гребінцевими зонами // Вісник НУЛП. Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 2000. —№ 403. —С.175-180.
 9. Харчишин Б.М., Завгородній В.Д. Аналітичне визначення магнітних провідностей гребінцевих зон магнітоелектричних перетворювачів // Вестник ХГПУ. Новые решения в современных технологиях. —2000. — № 84. —С.185 −188.
 10. Завгородній В.Д., Снітков І.Ф., Харчишин Б.М. Математична модель індукційного давача положення ротора електронно керованих безконтактних виконавчих двигунів // Вісник НУЛП. Електроенергетичні та електромеханічні системи. —2001. —№ 421. —С.61-66.
 11. Б.Харчишин, В.Павлына, М.Хай. Расчет статических характеристик магнитоэлектрических актюаторов электрогидроусилителей. Proc. 3rd International Scientific and Technical Conference on Unconventional Electromehanical and Electrical Systems. —Alushta (Ukraine). —1997. — P. 261-266.
 12. Б.Харчишин, В.Завгородний. Тенденции развития конструкции электромеханических преобразователей для электрогидроприводов. Proc. 3rd International Scientific and Technical Conference on Unconventional Electromehanical and Electrical Systems. —Alushta (Ukraine). —1997. — P. 255-260.
 13. B.Kharchishyn, I.Snitkov, V.Zavgorodny. Mathematical model of induction type angle position transducer. Proc. International Conference on Modeling & Simulation. —Lviv (Ukraine). —2001. —P. 105-108.

Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123 , 117

Tел. +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54