Пельо Роман Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пельо Роман Андрійович
Пельо.jpg
старший викладач
Дата народження 7.03.1970 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Автомобільне господарство
Галузь наукових інтересів Оптимізація законів та алгоритмів перемикання передач у східчастих роботизованих трансмісіях з беззастережним дотриманням обраної водієм програми руху автомобіля
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Пельо Роман Андрійович — старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 7 березня 1970 року.

Закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автомобільне господарство» у 1993 році. У цьому ж році розпочав працювати на посаді асистента, згодом старшого викладача кафедри «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки».

Педагогічний стаж — 25 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до фаху
 • Технічна експлуатація автомобілів (частини 1, 2 і 3)
 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — оптимізація законів та алгоритмів перемикання передач у східчастих роботизованих трансмісіях з беззастережним дотриманням обраної водієм програми руху автомобіля

Вибрані публікації

Автор 20 наукових, 30 навчально-методичних публікацій та одного навчального посібника

Навчальні посібники

 • Технічна експлуатація та надійність автомобілів. Навчальний посібник. / Уклад.: Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с.

Статті у журналах і збірниках праць

 • Нагорняк С.Г., Пельо Р.А. Взаємодія колеса з гальмовим приводом у складі антиблокувальної системи автомобіля. // Деп. в ДНТБ України, —1996 р., 7 ст.
 • Нагорняк С.Г., Пельо Р.А. Вибір параметрів керування експлуатаційними гальмовими властивостями автотранспортних засобів. // Деп. в ДНТБ України, — 1997. — № 117 — УК97, 23 ст.
 • Слюсарчук Ю.М., Пельо Р.А. Обгрунтування оптимальних алоритмів діагностування дизельних автомобільних двигунів.// Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні: Вісник НУ ”Львівська політехніка”, ― 2002. — №442. — С. 117 — 121.
 • Слюсарчук Ю.М., Пельо Р.А. Безумовні алгоритми діагностування дизельних двигунів АТЗ // Машинознавство. — 2002. — №7. — С.52 — 55.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Взаємозумовленість структури рядів передатних відношень та оптимальних законів перемикання ступеневої трансмісії автомобіля. // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні: Вісник НУ ”Львівська політехніка”, —2004. — №515. — С. 74 — 80.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Особливості оптимального перемикання передач у багатоступеневій трансмісії автомобіля. Вісник СНУ ім. В. Даля, Луганськ. — №7 (101). –– 2006. — С.45 — 48.
 • Пельо Р.А. Обґрунтування деяких властивостей автомата керування трансмісією автомобіля // Зб. наук. праць. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. — 2006. — Вип. 9. — С. 94.— 98.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Обґрунтування вибору програми перемикань в механічній трансмісії автомобіля при реалізації заданої програми руху // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвід. наук.-техн. збірник. — Львів: НУ «Львівська політехніка», — 2007. — Вип. 41. — С. 73 — 80.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Поняття еквівалентних режимів роботи двигуна при перемиканні передач механічної трансмісії автомобіля. // Труды Одесского политехнического университета. — Одесса. —2008. — Вып. 2(30). — С. 92 — 97.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Аналіз перехідного процесу при автоматизованому перемиканні ступенів трансмісії автомобіля. // Вісник Національного транспортного університету. — Київ.: НТУ, — 2009. — Випуск 18. — С. 32 — 41.
 • Гащук П. М., Пельо Р. А. Паливовитратна характеристика автомобіля на режиах сповільнення з одочасним перемиканням передач / Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. — 2010. — № 678. — С. 25—32.
 • Гащук П. М., Пельо Р. А. Ефективні алгоритми керування двигуном внутрішнього згоряння в процесі перемикання передач в трансмісії автомобіля // МАШИНОЗНАВСТВО — 2011. — № 7-8 (169-170). — С. 34—43.
 • Пельо Р.А. Аналіз паливної характеристики при розгоні автомобіля. // Вісник СевНТУ: зб. наукових праць. Серія : Машинобудування та транспорт. — Севастополь, 2012. — Випуск 135. — С. 56 59.
 • Гащук П. М., Пельо Р. А. Досконалість автомобільної трансмісії в системі оцінок проектного менеджменту // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2014. — № 9. — С. 53 - 71.
 • Методика вибору раціональних характеристик процесу перемикання у двопотоковій автоматичній трансмісії автомобіля // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2016. – № 2(77). – C. 207–213.
 • Пельо Р.А. Оцінка досконалості роботи фрикційних елементів трансмісії автомобіля із застосуванням єдиного енергетичного критерію // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2016. – № 838. – C. 217–223.
 • Пельо Р.А. Взаємообумовленість критеріїв оцінювання якості керування системою «двигун-трансмісія» при надлишковому перекритті передач // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – 2017. – № 866. – C. 211–215.

Тези доповідей та праці конференцій

 • Козлинский М.П., Пельо Р.А. Энергосберегающие аспекты прогрессивного рабочего цикла автопогрузчиков // Тезисы докладов Международной научной конференции “Молодёжь науке будущего”. — Набережные Челны: Изд-во Камского политиехнического ин-та, 2000, — С.75 — 76.
 • Козлинский М., Мальнов С., Пельо Р., Костюк В. Один із способів зменшення енергозатрат в авто- та електронавантажувачах // Тези доп. III Міжнародна науково-практична конференція. — Львів, 10-14 жовтня 2001. — С. 152.
 • Пельо Р. А. Засади типізації експлуатаційних умов роботи автомобіля. // Тези доп. на 6-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003.— С.182 — 183.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Алгоритми синтезу оптимальних законів перемикання передач у трансмісії автомобіля. // Тези доп. на на 7-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. — С.67 — 68.
 • Пельо Р.А. Аналіз суміщення характеристик двигуна і механічного трансформатора при розгоні автомобіля. // Тези доп. на на 8-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С.156 —157.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Концептуальні аспекти синтезу оптимальних законів перемикання у механічній трансмісії автомобіля. // 64-а науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. Національний транспортний університет. НКЦ у м. Львові, травень 2008 р. — С. 427 — 428.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Енергоощадні програми перемикання сходинок у трансмісії автомобіля фрикційними засобами. // Тези доп. на на 9-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2009.— С. 251—252.
 • Пельо Р. А. Аналіз способів керування системою «Двигун механічний трансформатор» щодо паливоощадності при розгоні автомобіля. . // Тези доп. на 10-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. —Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2011.— С. 325—326.
 • Пельо Р.А. Оптимальні щодо паливної економічності способи керування системою «Двигун – механічна трансмісія» при відтворенні заданої програми руху автомобіля / Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів : Збірник наукових праць. — Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. — С. 62-64.
 • Пельо Р.А. Методика вибору раціональних характеристик процесу перемикання в автоматичній коробці передач автомобіля / Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Тези доп. на 3-тій Міжнародній науково-практичній конференції — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2012. — С. 89-90.
 • Пельо Р. А. Обґрунтування вибору законів перемикання східчастою трансмісією при розгоні автомобіля. // Тези доп. на 11-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2013.— С. 122—123.
 • Пельо Р.А. Оптимальне керування системою «двигун механічна трансмісія» при відтворенні заданої програми руху автомобіля. // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21-23 жовтня 2013 року: Збірник наукових праць — Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 89-90.
 • Пельо Р.А. Деякі аспекти автоматизації механічної трансмісії автомобіля / Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Тези доп. на 4-тій Міжнародній науково-практичній конференції — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2014. — С. 103.
 • Пельо Р. А. Обґрунтування щільності ряду передатних відношень автоматичної трансмісії автомобіля. // Тези доп. на 12-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2015.— С. 161.
 • Пельо Р.А. Концепції синтезу оптимальних законів перемикання передач в трансмісії автомобіля. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні (до 50-річчя інституту Укравтобуспром/ВКЕІ Автобуспром)» : Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 47-49.
 • Пельо Р.А. Енергоощадне керування двигуном та фрикціонами механічної трансмісії автомобіля // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19-21 жовтня 2015 року: Збірник наукових праць — Вінниця: ВНТУ, 2015. – С. 184-186.
 • Роман Пельо. Взаємообумовленість критеріїв оцінювання якості перехідних процесів у роботизованих коробках перемикання передач // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: матеріали 5-ої міжнародної науково-технічної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2016 р.). – 2016. – C. 126–127.
 • Пельо Р. А. Особливості добору критеріїв оцінювання якості перемикання передач при заданій програмі руху автомобіля. // Тези доп. на 13-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. — 2017.— С. 114.
 • Пельо Р.А. Алгоритми оптимального керування механічною ступеневою трансмісією автомобіля // Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовці фахівців : наукові праці міжнародної науково-практичної конференції (19–20 жовтня 2017, Харків) . – C. 241 – 242.

Навчально-методичні публікації

 • Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Діагностування приладів системи живлення карбюраторних двигунів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” — Львів: ДУЛП, 1997. — 20 с.
 • Гащук П.М., Шишкіна Т.П., Пельо Р.А. Пакет комплексної контрольної роботи з професійно-орієнтованої дисципліни “Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті” бакалаврату 6.0902 “Інженерна механіка” за фаховим скеруванням 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: ДУЛП, 1997.— 152с.
 • Пельо Р.А. Паливно-економічна характеристика автомобіля. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів на АТ». — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. — 16с.
 • Пельо Р.А., Мастикаш О.Л. Технологічне проектування автотранспортних підприємств. Методичні вказівки до дипломного проекту для студентів фахового спрямування 7.090258 “Автомобілі і автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. — 82 с.
 • Пельо Р.А., Русинко А.К. Діагностування технічного стану елементів системи запалювання безпосередньо на автомобілі осцилографом Е-206. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. — 25 с.
 • Пельо Р.А., Слюсарчук Ю.М. Діагностування приладів системи запалювання знятих з автомобіля. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”.— Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000. — 19 с.
 • Форнальчик Є.Ю., Пельо Р.А. Визначення показників та параметрів системи керування технічною експлуатацією автомобілів. Методичні рекомендації та завдання до виконання практичних занять і контрольних робіт з дисципліни "Керування технічною експлуатацією автомобілів" для студентів спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство". — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000. — 97 с.
 • Гащук П.М., Пельо Р.А. Основні процеси автомобільного транспорту та їх характеристики. Методичні вказівки до розрахунково-графічної та контрольної роботи з дисципліни «Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті». — Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000 — 11с.
 • Пельо Р.А., Слюсарчук Ю.М. Діагностування технічного стану якорів автотракторних генераторів та стартерів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” та “Діагностування технічного стану автомобілів” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2000. — 11 с.
 • Гащук П.М., Слюсарчук Ю.М., Пельо Р.А. Моделі систем керування працездатним станом автотранспортних засобів. Методичні вказівки до розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни “Спеціальний курс технічної експлуатації автомобілів” для студентів фахового спрямування 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2000.— 28 с.
 • Русинко А.К., Пельо Р.А. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Основи розрахунків, проектування та експлуатації технологічного обладнання” для студентів базового напряму 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2001. — 16 с.
 • Слюсарчук Ю.М., Пельо Р.А. Монтаж та демонтаж шин легкових автомобілів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисциплін “Технічна експлуатація автомобілів” та “Спеціальний курс ТЕА” для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2002. — 20 с.
 • Пельо Р.А., Русинко А.К. Діагностування ходової частини автомобіля: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Технічна експлуатація автомобілів" для студентів базового напрямку 6.0902 "Інженерна механіка" спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2002. — 19 с.
 • Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Розрахунок і компонування потокових технологічних ліній технічного обслуговування автомобілів: Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни “Технологічний розрахунок та проектування підприємств автомобільного транспорту” та дипломних проектів для студентів спеціальності 7.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство ". — Львів Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2003р. — 24 с.
 • Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Організація роботи пунктів навантаження (розвантаження) в процесі автомобільних контейнерних перевезень: Методичні вказівки для практичних і контрольних робіт з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів" для студентів базового напряму 6.1004 "Транспортні технології" спеціальності 7.100402 “Організація і регулювання дорожнього руху”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. — 12 с.
 • Пельо Р.А. Графоаналітичне визначення показників паливної ощадності автомобіля: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної та контрольної роботи з дисципліни "Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів" для студентів базового напрямку 6.0902 “Інженерна механіка” спеціальності 7.090258 "Автомобілі та автомобільне господарство". — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2005. — 20 с.
 • Оліскевич М.С., Пельо Р.А. Завдання експлуатації і обслуговування автомобільних транспортних засобів: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Експлуатація і обслуговування машин» для студентів базового напряму 6.0902 «Інженерна механіка». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 36 с.
 • Пельо Р.А. Підвищення паливної ощадності автомобіля оптимальним добором передач в трансмісії: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів базового напряму «Інженерна механіка» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. —16 с.
 • Пельо Р.А. Розрахунок показників транспортного процесу: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Основи експлуатації транспортних засобів" для студентів базового напряму "Транспортні технології" спеціальності “Організація і регулювання дорожнього руху”. — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008. — 20 с.
 • Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Обґрунтування організаційно-технологічних параметрів підприємсв автомобільного транспорту: Методичні вказівки до виконання практичних вправ з дисципліни «Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту» для студентів фахового напряму 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2008. — 52 с.
 • Розрахунок показників транспортного процесу. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Р.А.Пельо.  Львів: Cамвидав №3992 від 22.02.12 – 16 с.
 • Розрахунок і обґрунтування раціональної технологічної схеми потокової лінії: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологічний розрахунок і проектування підприємств автомобільного транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо. – Львів: Cамвидав №4596 від 23.10.12, – 26с.
 • Паливовитратні характеристики автомобіля та їх аналіз. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний трансорт» / Укл. Р.А.Пельо. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 24 с.
 • Визначення оптимальних режимів роботи на тяговій діаграмі автомобіля за критерієм паливоощадності : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний трансорт»/ Укл.: Р.А. Пельо. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 16 с.
 • Пакет комплексної контрольної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів. Частина 1» для студентів напряму 6.070106 «Автомобільний транспорт».
 • Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) : навч. посіб. для вступників до Національного університету «Львівська політехніка» на рівень магістра (спеціаліста). Інститут інженерної механіки та транспорту. Кн. 3 : Спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство», / за заг. ред. Ю. Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З. Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 204 с.
 • Застосування теорії масового обслуговування у визначенні показників систем технічної експлуатації автомобілів : метод. вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів. Частина 2» для студентів напряму 6.070106 “Автомобільний транспорт”/ уклад.: Р. А. Пельо. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, − 2016. – 20 с.

Контакти

вул. С. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус НУЛП, кімната 113
Номер телефону: +38 (032) 258 21-71
E-mail: peliorom70@gmail.com