Лозинський Андрій Орестович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Лозинський Андрій Орестович
Lozynsky3.jpg
д.т.н., професор, директор ІЕСК
Дата народження 31 березня 1971 року
Місце народження м.Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1993 р.
Спеціальність Електропривод і автоматизація промислових установок та технологічних комплексів
Галузь наукових інтересів розроблення інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2004 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2006 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування, Кафедра електричних машин і апаратів

Лозинський Андрій Орестович — професор, доктор технічних наук, професор кафедри електричних машин і апаратів, директор Інституту енергетики та систем керування.

Загальні відомості

Народився: 31 березня 1971 року в м. Львові.

Освіта:

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження методами математичного моделювання екскаваторного електроприводу змінного струму з перетворювачем частоти циклоконверторного типу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Лозинський Андрій Орестович ; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Львів, 1996. — 298 л.» захистив у 1996 році.

Докторську дисертацію на тему: «Електромеханічні системи автоматизації технологічних об’єктів з інтелектуальним керуванням [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.09.03 / Лозинський Андрій Орестович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 300 арк. — арк. 268-287» — у 2004 році.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Плахтина Омелян Григорович, професор кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Національного університету «Львівська політехніка».

Вчене звання доцента присвоєно в 2001 році,

Професора — в 2006 році.

Стипендіат Кабінету Міністрів України у 2001-2002 рр.

Професійна діяльність:

Основні курси

 • «Електричні апарати».
 • «Інтелектуальне керування в електромеханічних системах».
 • «Інтелектуальне керування транспортних засобів».
 • «Автоматичні системи керування електропобутовою технікою».
 • «Прикладне програмне забезпечення в інженерній справі».

Наукові інтереси

Основний напрям досліджень — розроблення інтелектуальних систем керування електротехнічними пристроями.

Участь у проектах

NATO project SPS G5176 - «Agile Tyre Mobility for Severe Terrain Environments»

Мета проекту: реалізація динаміки рухливої шини та динаміки та контролю руху.

Опубліковані статті:

 1. V.V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, I. Holovach, “Fuzzy Logic Control of Agile Dynamics of a Wheel Locomotion Module” IAVSD International Symposium on Vehicle Dynamics, Paper #315, Rockhampton, Australia, August 14-18, 2017.
 2. V. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, S. Klos, “A Foundation for Real-Time Tire Mobility Estimation and Control”, Paper # 126, 19th International and 14th European-African Regional Conference of the ISTVS, Budapest, Hungary, September 25-27, 2017
 3. V. V. Vantsevich, A. Lozynskyy, L. Demkiv, “A Wheel Rotational Velocity Control Strategy for An open-Link Locomotion Module”, Paper # 171, 19th International and 14th European-African Regional Conference of the ISTVS, Budapest, Hungary, September 25-27, 2017

Вибрані публікації

 • наукових праць — понад 150;
 • монографій — 4;
 • патентів — 6;
 • навчальних посібників — 7;
 • методичних розробок — близько 10.

Серед них:

 1. A. Lozynskyy, I. Smetana. Flux Identification in Field-Oriented Controlled Drive by Recurrent Neural Networks // Przegland Electro¬techniczny, Vol.2006, No 2. – P. 62-66.
 2. Лозинський А.О., Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Паранчук Р.Я. Багатокритеріальне опти¬мальне керування режи¬мами плавлення в дугових сталеплавильних печах. Монографія - Львів: НУ „Львів¬ська політехніка”, 2010. - 208 стор.
 3. Лозинський А.О., Марущак Я.Ю., Кушнір А.П.Динаміка двомасових сис¬тем стабілізації режиму в електродугових печах. Монографія -Львів: НУ „Львів¬ська політехніка”, 2011. - 221 стор.
 4. Лозинський А.О., Бобечко Ю. Синтез нейрорегулятора для формування жорстких характеристик вен¬тиль¬ного реактивного двигуна // Електротехнічні та комп’ютерні системи №4(80), 2011. Стор. 51-55.
 5. Лозинський А.О., Демків Л.І. Дослідження впливу функцій належності на динамічні показники систе¬ми при багатокри¬теріальній оптимізації зі змінними ваговими коефіцієнтами // Електротехнічні та комп’ютерні системи №5(81) , 2012. Стор.137-144.
 6. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Investigation of multicriteria optimal control with time-variable weight coefficients synthesis // Przegland Electro¬techniczny, No . 2а/2013 – P. 195-198.
 7. Лозинський А.О., Демків Л.І. Дослідження впливу каскад¬ного нечіткого регулятора на характеристики системи авто¬матичного керування перемі¬щен¬ня електрода дугової сталеплавильної печі // Науковий вісник НГУ - 2014. - №4. - С. 32-38.
 8. Лозинський А.О., Демків Л.І., Паранчук Я.С. Дослідження системи переміщення електродів дугової сталеплавильної печі з нечітким регулятором // Технічна електродинаміка. № 2/2014 – стор. 73-77.
 9. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Synthesis of multi-criteria controller by means of fuzzy logic approach // Advances in Fuzzy Systems, Vol. 2014.
 10. Lozynskyy A.O., Smetana I.V., Misyurenko V.O.Methods Of The Parametric Sensitivity Reduction Of The Field-Oriented Controlled Drive // Computational Problems of Electrical Engineering. Vol. 5, № 1, 2015. – P. 47-54.
 11. Lozynskyy A.O., Lozynskyy O.Y., Paranchuk Ya.S., Paranchuk R.Ya., Holovach I.R., Tsyapa V.B. Fuzzy extreme control and electric mode coordinates stabilization of arc steel-melting furnace // Proceedings of the XI-th International Scientific and Technical Conference Computer Sciences and Information Technologies “CSIT 2016” , Lviv, Ukraine, 6-10 September, 2016 р. - p. 49-54
 12. Лозинський А.О., Щур В.І. Система керування вітро-електроустановкою на базі нечіткого регулятора з врахуванням зміни аеродинамічних параметрів вітроротора // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2015 (31) – стор. 10-21.
 13. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Application of dynamic systems family for synthesis of fuzzy control for electromechanical systems // Advances in Electrical and Electronic Engineering. Vol. 14, № 5, 2016. - P. 543-550.
 14. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Synthesis of fuzzy logic controller of nonlinear dynamic system with variable parameters // Computational Problems of Electrical Engineering. Vol.6 , № 2, 2016. – P.91-98.
 15. A. Lozynskyy, L. Demkiv. Analysis of Fuzzy Controller Application Efficiency in Two-Mass Systems with Variable Moment of Inertia of Second Mass // Energy Engineering and Control Systems, Vol. 2, Number 2, 2016. – P.59-68.
 16. Лозинський А.О., Лозинський О.Ю., Паранчук Я.С., Марущак Я.Ю., Цяпа В.Б. Методи синтезу оптимальних лінійних систем. Навч. посіб¬ник, - Львів: Видавн. НУ «Львівська полі-тех¬ніка»,2016р.– 392 стор.
 17. А.О. Лозинський, В.І.Ткачук, Л.В. Каша, І.Є. Біляковський, Ю.О. Бобечко, Т.І. Михайлович. Бездавачеві системи керування вентильними двигунами постійного струму. Монографія - Львів: НУ „Львів¬ська політехніка”, 2016. - 174 стор.
 18. Lozynskyi A.O., Kutsyk, А. S., Kinchur, О. F. The research of efficiency of the use of neuropredictor in the control system of water-supply pump electric drive // Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 1, p. 93-99.
 19. Lozynskyy A., Lozynskyy O., Paranchuk Ya., Malyar A., Maruschak Ya. Analysis and synthesis of intelligent control system of electric regime of arc steel melting furnace//In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 452. -Springer, Cham, 2018. – P. 111-130.
 20. Lozinskyi A., Shchur I., Biletskyi Yu., Kopchak B., Klymko V., Shchur V. Passive Stall Control Systems of Power Limitation Modes for Vertical Axis Wind Turbines (VAWT) // In Mazur D., Gołębiowski M., Korkosz M. (eds) Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 452. -Springer, Cham, 2018. – P. 131-159.


Контакти

вул. Ст. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 123, 117

Tел.: +38 (032) 258-21-60; +38 (032) 258-23-54

Е-mail: lozynsky@lp.edu.ua